Länkar

Andra jourer
Polisen
För stöd på andra språk
Psykisk ohälsa och sjukdomar
Våld och sexuella övergrepp
För dig som känner dig utsatt eller kontrollerad i din familj
Mobbning och utsatthet – online och offline
Alkohol, droger och andra missbruk
Porr och sexköp
För information och kontakt med socialtjänsten
För mer information om brottsofferfrågor och rättsprocessen
För transpersoner och dig som inte vill definiera dig
För dig som är hbtq
För dig som har en funktionsvariation
För yngre
Sex och kroppen
För dig som är ung och gravid eller ung förälder
För killar
Feminism, jämlikhetsarbete och jämställdhetsarbete
Tips på instagramkonton
Övrigt

Andra jourer


Unizonjourer.se – Här hittar du andra jourer som du kan höra av dig till om vår jour har stängt. Där finns även guider på olika teman samt quiz för att testa din relation.
Ungasjourer – Samlar alla ungdoms-, trans- och tjejjourer som arbetar för att stötta barn och unga. Där kan du även läsa om viktiga ämnen som är vanliga att unga pratar med oss om.

Polisen


112 – SOS ALARM (AKUT/PÅGÅENDE BROTT)
Ring 112 om det är en akut nödsituation. Till exempel om någon är skadad eller mår så dåligt att det är farligt för personens liv eller hälsa. Du kan få hjälp av bland annat ambulans, brandkår och polis.
114 14 – SOS ALARM
Ring 114 14 för alla ärenden som inte handlar om akuta/pågående eller nyligen inträffade brott och händelser. Det är öppet dygnet runt, alla dagar under året. När du ringer 114 14 kommer du till ett automatiskt talsvar där du säger vad du vill ha hjälp med och sen kopplas vidare till rätt person eller tjänst.

För stöd på andra språk


Rädda barnens hjälplinje – Telefonstöd för ensamkommande barn. Erbjuder stöd på tre språk (engelska, dari och arabiska).
Femcenter – Kvinnojour som driver en rikstäckande jourtelefon för tjejer och kvinnor med utländsk härkomst. Erbjuder stöd på många olika språk.
Terrafem – Driver en rikstäckande jourtelefon för tjejer och kvinnor med utländsk härkomst. Erbjuder stöd på många olika språk.
Somaya – Kvinno- och tjejjour erbjuder telefonstöd och skyddat boende. Erbjuder stöd på många olika språk.
Rådgivningsbyrån – asylsökande kvinnor är en ideell förening som erbjuder gratis juridisk rådgivning i alla frågor som rör asyl och invandring till Sverige, tex hur det går till att söka asyl, vem som får stanna, vilka regler som gäller för familjeåterförening eller hur man kan få svenskt medborgarskap.

Psykisk ohälsa och sjukdomar


Självmordslinjen MIND – Stöd för dig som går i tankar på att ta ditt liv
Hjälplinjen – Nationell stödtelefon med psykologisk hjälp för dig i kris
BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) – Information till dig som är ung om vilken hjälp du kan få hos BUP och hur det går till när du kontaktar BUP
Snorkel – En sida om nedstämdhet, oro, ångest och stress med tips om vad du kan göra om du upplever något av det
Shedo – Stöd och kunskap om självskadebeteenden och ätstörningar
Livlinan – För dig som har en närstående som mår psykiskt dåligt
Kuling – För dig som har en förälder med psykisk sjukdom
Tilia – Stöd för dig som är ung och mår psykiskt dåligt
Svenska OCD-förbundet – En förening som ger stöd för dig med tvångssyndrom.
Tjejzonens ätstörningsjour – Stöd genom chatt för tjejer med ätstörningar
Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar
Ätstörning.se – Om ätstörningar
SPES – Riksorganisationen suicidprevention och efterlevandes stödcentrum. För dig som vill veta mer om självmord eller förlorat någon i självmord
Pillerpodden – en podcast av och för ungdomar med psykisk ohälsa
Vårdguiden 1177 – Sjukvårdsrådgivning på nätet och telefon.

Våld och sexuella övergrepp


Kvinnofridslinjen – Nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa hit.
Sigtuna kvinnojour – Stöd åt kvinnor och tjejer som blivit utsatta för våld
VOOV (Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta) – Jourhem som tar hand om våldsutsattas husdjur medan djurägaren bor på skyddat boende
Stödefterövergrepp.se – samlar olika verksamheter som kan vara till stöd för personer som utsatts för sexuella övergrepp. För utsatta, anhöriga och yrkesverksamma.
Okej sex – Information om vad som är okej sex och vad som inte är okej sex samt information om sexuella övergrepp
Novahuset – För dig som varit utsatt eller har frågor om sexuella övergrepp – online som offline. Oavsett könsidentiet och sexuell läggning.
Föreningen Storasyster – För dig som utsatts för sexuella övergrepp. Oavsett könsidentitet och sexuell läggning.
Stöd online – För dig som säljer eller sålt sex eller haft sex mot ersättning på annat vis. Oavsett könsidentitet och sexuell läggning.
Föreningen Tillsammans – Mentorskap och stödgrupper för dig som utsatts för sexuellt våld. Oavsett könsidentitet och sexuell läggning.
Mikamottagningen – För dig 18 år eller äldre som får ersättning för att ha sex, eller att någon skadar dig med sex eller är utsatt för människohandel för sexuella ändamål. Stöd, praktisk hjälp, samtal och medicinsk rådgivning.
HOPP – Riksorganisationen mot sexuella övergrepp. De har även en lokalavdelning i Uppsala.
Rsci – Riksföreningen stödcentrum mot incest
ATSUB – Föreningen Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn
Kvinnofrid – Faktacentrum om mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer och hedersrelaterat våld och förtryck
ECPAT – Arbetar med att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel; barnpornografi, trafficing och barnsexturism
Preventell – Nationell hjälplinje för dig som känner att du tappat kontrollen över din sexualitet och är rädd för att göra dig själv eller andra illa
Regndroppen – Stöd för dig som är orolig över ditt pornografibruk och/eller sexuella fantasier för barn, eller är du orolig för någon annan i din närhet? Regndroppen vill förebygga sexuella övergrepp på barn och kan ge hjälp och stöd till dig som tänder sexuellt på barn.
KAST (Köpare av sexuella tjänster) – Råd och stöd för dig som vill sluta köpa sex eller har problem med porrsurfande.
Se även information under  “Porr och sexköp”

För dig som känner dig utsatt eller kontrollerad i din familj


Trygga barnen – För dig som lever i en familj där alkohol, droger och psykisk ohälsa tar alldeles för stor plats.
Maskrosbarn – För dig som har en förälder som missbrukar eller är psykiskt sjuk
Medberoendeoasen – För dig som är närstående till en person som är beroende. Sidan har skapats för att hjälpa just dig att må bättre.
Origo Stockholm – För dig som är tjej eller kille mellan 13 och 26 år i Stockholms län, som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. Origo har ett särskilt ungdomsnummer som du kan ringa anonymt, och det kostar inget.
Dina rättigheter (Kärleken är fri) – Stödchatt för barn och ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck
TRIS (Tjejers rätt i samhället) – Specialiserade på att stötta och skydda mot hedersrelaterat våld och förtryck. Har särskild kompetens i att möta ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck och som har en intellektuell funktionsnedsättning. Finns i Uppsala men jobbar över hela landet.
Somaya kvinno- och tjejjour – Specialiserade på att stötta och skydda mot hedersrelaterat våld och förtryck
Linnamottagningen – Rådgivning, stöd och skydd för dig som är utsatt för kontroll, begränsningar, hot eller våld av familj och släkt.

Mobbning och utsatthet – online och offline


Kränkt – Tips till dig som blivit oschysst behandlad på nätet
BEO (Barn- och elevombudet) – Arbetar mot kränkningar och företräder mobbade barn och elever i rättegångar
Surfa lugnt – Information om säkerhet på internet
Friends – Arbetar mot mobbning

Alkohol, droger och andra missbruk


Dopingjouren – Information om anabola steroider och doping. Du kan fråga och få svar eller läsa svar på andras frågor.
Drugsmart – Massa bra information om olika slags droger och tips på var en kan få hjälp om en har ett drogberoende
Maria ungdom – Vård för dig som har problem alkohol och/eller andra droger
Cannabishjälpen – En plats för alla som berörs av cannabis, fakta, frågor och svar och guide var en kan få hjälp
Anonyma Narkomaner – Gemenskap för dig som har slutat eller vill sluta med ditt missbruk av narkotika
Anonyma Alkoholister – Gemenskap för dig som har slutat eller vill sluta med ditt missbruk av alkohol
Al-Anon – Gemenskap för dig som är anhörig till en alkoholist eller missbrukare.
Alkohollinjen – Stöd för dig som vill ändra ditt drickande eller få råd om hur du ska göra om du känner någon som har problem med alkohol.
Stödlinjen – Nationell stödlinje för spelare och anhöriga
Se även information under  “För dig som känner dig utsatt eller kontrollerad i din familj” och “Porr och sexköp”.

Porr och sexköp


Changing Attitudes – Massa bra information om hur en blir påverkad av porr och hur sexköp och människohandel hör ihop.
Se även information under “Våld och sexuella övergrepp”.

För information och kontakt med socialtjänsten

Barn- och ungdomslinjen IVO – Stöd för dig som får vård som du inte är nöjd med eller har kontakt med socialtjänsten som inte fungerar bra. Möjlighet att fråga om vilka rättigheter du har.
Koll på soc – En sida som enkelt beskriver vad soc (socialtjänsten) är och kan göra för dig som är ung. Sidan drivs av Barnombudsmannen.
Socialtjänsten Sigtuna kommun
Socialjouren Nordväst – Om du behöver akut hjälp av socialtjänsten kvällar och helger.

För mer information om brottsofferfrågor och rättsprocessen


Jag vill veta – En sida om dina rättigheter när du utsatts för brott.
Stödcentrum Nordväst – Gratis stöd och medling till ungdomar mellan 10-21 år som utsatts för brott eller som är vittne till brott. Vänder sig till ungdomar som bor i Sigtuna, Upplands Väsby, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Ekerö, Järfälla och Upplands Bro.
Brottsofferjouren –Hit kan du ringa och få råd och hjälp om du har utsatts för ett brott. De har även en sida som riktar sig speciellt till unga brottsoffer.
RFSLs brottsofferjour – Brottsofferjour för HBTQ-personer som utsätts för kränkningar, hot och våld.
Juristjouren – Gratis juridisk rådgivning över telefon.
Rättegångsskolan – En interaktiv sida med information om hur rättsprocessen går till.
>Brå (Brottsförebyggande rådet) – Fakta och kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott. Brå har också en sida som vänder sig till ungdomar,  Brottsrummet.
Brottsoffermyndigheten – Arbetar för att främja brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intressen. Handlägger ärenden om brottsskadeersättning, administrerar Brottsofferfonden, fungerar som ett Kunskapscentrum och kräver tillbaka utbetald brottsskadeersättning.
Polisen

För transpersoner och dig som inte vill definiera dig


Transformering – En sida om trans, könsidentitet, kropp, vård, hälsa, relationer och sex. Här finns även kontaktuppgifter till alla könsidentitetsteam (i vården) i hela Sverige.
Transit – Samtals- och stödgrupper för unga transpersoner (Stockholm)
Transammans – Förbund för transpersoner och närstående. Har massa bra info om vårdens transutredningar och tips på transrelaterad kultur
Transförening FPES – Full Personality Expression Sweden
INIS – Stödförening för intersexuella i Sverige
1000 möjligheter – Mottagning och stödchatt för dig upp till 25 år. De har även en stödchatt för dig som har eller har haft sex mot någon form av ersättning.
Jourer som vänder sig till tjejer och transpersoner –  Stjärnjouren Trans- och tjejjouren i Malmö Indra Tjejjour
Transbutiken – Webbshop med transrelaterade produkter och hjälpmedel
Se även information under  “För dig som är hbtq” och andra rubriker.

För dig som är HBTQ


Pegasus – Chatt och information om sex mot ersättning riktat mot unga hbtq-personer
RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter
RFSL Ungdom – Ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter
Hbtqfamiljer – För hbtq-personer som är eller vill bli förälder
Se även information under andra rubriker.

För dig som har en funktionsvariation


Funktionshinder.se – Möt andra med funktionsvariationer, läs historier och diskutera i forumet
Funkaportalen – Guide för vem och vad en ska kontakta för att få det stöd och de hjälpmedel en har rätt till plus mycket mer såsom reportage, teman, tester med mera.
Konsumentguiden – Guide för vad det finns för olika hjälp och stöd och länkar till olika organisationer
Riksförbundet Attention Ung –  Arbetar för att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) (t.ex. ADHD, asperger/ASD, tourette, språkstörning) ska bli mer delaktiga i sin egen vård.
Funkisprojektet – Drivs av RFSL. Projektet arbetar för att motverka förtryckande normer kopplat till normbrytande funktionalitet, sexualitet och könsidentitet
Funktionsrätt – Medlemsorganisation som arbetar för att förbättra villkoren för människor med funktionsnedsättning
Lika Unika – Verkar för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Fokus ligger framförallt på funktionshinder kopplat till syn, hörsel och rörelse.
Se även information under andra rubriker.

För yngre


BRIS (Barnens rätt i samhället) – För dig under 18 år som undrar över något och/eller behöver stöd
Jourhavande kompis – För dig upp till 25 år som vill prata med någon
Rädda Barnen – Stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen
Barnombudsmannen – Telefonlinje för dig som är under 18 år. Här får du reda på vilka rättigheter du har enligt barnkonventionen och hur du kan få hjälp. Det är gratis att ringa och samtalet syns inte på telefonräkningen.
Se även information under andra rubriker.

Sex och kroppen


UMO – Ungdomsmottagningen på nätet
RFSU – Riksförbundet för sexuell upplysning
Transformering – Om sex och kroppen för dig som är transperson
Mitt Privatliv – En app om kroppen, känslor, relationer och sex för dig som är ungdom/ung vuxen och har en intellektuell funktionsvariation. OBS! Inte en app som en laddar ner utan gå in på hemsidan från din mobil och följ instruktionerna där.
Fråga chans – En sida om sex och sånt för dig mellan 10 och 13 år
Säkrare sex – En sida om säkert sex som skyddar mot könssjukdomar och oönskad graviditet.

För dig som är ung och gravid, är eller vill bli ung förälder


Minna – Stöd och information om abort, om hur det är att vara ung mamma eller ensam mamma
Ung med barn – Stöd till dig som är ung, gravid och vill behålla barnet
Hbtqfamiljer – För hbtq-personer som är eller vill bli förälder.

För killar


Killfrågor – Stödchatt för dig som identifierar dig som kille
1000 möjligheter – Mottagning och stödchatt för dig upp till 25 år. De har även en stödchatt för dig som har eller har haft sex mot någon form av ersättning.
Under kevlaret – Stödchatt för dig som är kille
Killjouren i Västerås – Telefonstöd för dig som är kille
Linnamottagningen – Rådgivning, stöd och skydd för dig som är utsatt för kontroll, begränsningar, hot eller våld av familj och släkt
Se även information under andra rubriker

Feminism, jämlikhetsarbete och jämställdhetsarbete


Jämställ – Fakta, nyheter och jämställdhet och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete
Diskrimineringsombudsmannen – Här kan du få svar på frågor om diskriminering eller göra anmälan om du blivit diskriminerad på grund av kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsskillnad, sexuell läggning eller ålder.
Feministiskt självförsvar
Interfem – En feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscentra för kvinnor och transpersoner som blir rasifierade
MÄN för jämställdhet – För dig som vill engagera dig i jämställdhetsfrågor. Arbetar med att förändra destruktiva normer kring maskulinitet för att mäns våld ska minska. Män för jämställdhet välkomnar alla oavsett könsidentitet.
United Sisters – United Sisters började som en plattform för tjejer. Idag är det för dig som är ung och känner att United Sisters är platsen du vill vara på.
Bang – feministisk tidning
Nationella sekretariatet för genusforskning
Feminetik – feministcommunity där du kan diskutera feminism med andra feminister
Rummet – En plattform för samtal, diskussion och analys för feminister och antirasister som rasifieras

Tips på instagramkonton

 med bland annat gästpostare: @kvinnohat, @makthavarna, @svartkvinna, @klasshat, @funkofobi, @muslimskkvinna, @machokulturen, @transiarkatet

Övrigt

Frågelådan – Skriv till en frågelåda på en tjej- eller ungdomsjours hemsida eller prata direkt med dem över chatt, mail och telefon. Här kan du även läsa andras frågor och svar genom att välja en av kategorierna en bit ner på sidan.
Unizon – Förbundet för ungdomsjourer, tjejjourer, transjourer, kvinnojourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Unizon hjälper dig att komma i kontakt med en jour och har svar på vanliga frågor.